Diverse zaken uit de bestuursvergadering van maandag 21 september 2015

Uit de bestuursvergadering van maandag 21 september 2015:

De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op vrijdag 6 november 2015, aanvang 19.30 uur.

Sportdorp in Wolphaartsdijk gaat niet door. Er waren landelijk 306 aanvragen met een totaal benodigd bedrag van 22 miljoen euro. Beschikbaar is 3,5 miljoen euro. Goedgekeurd zijn de plannen die excellent zijn. Onze plannen zijn als zeer goed beoordeeld, maar dit was kennelijk niet goed genoeg. Toch geven we de moed niet op. In overleg met andere verenigingen in het dorp en het SMWO in Goes gaan we trachten of er toch nog wat georganiseerd kan worden met nader vast te stellen activiteiten. Het overleg hierover moet nog worden opgestart. Wordt vervolgd!

De jaarlijkse sportschouw door de gemeente Goes is weer uitgevoerd. Een vertegenwoordiging van de gemeente Goes, Sportraad en enkele bestuursleden van onze vereniging hebben gezamenlijk de accomodatie bekeken. De gemeente en de Sportraad waren tevreden over de toestand van de accomodatie. Opgemerkt werd dat andere verenigingen in de gemeente eens een kijkje moesten nemen bij ons voor wat betreft duurzaamheid. De nieuwe wethouder, Derk Alssema, was voor de eerste keer aanwezig bij deze sportschouw.

Het bestuur heeft besloten dat vanaf 31 oktober 2015 de consumpties in de kantine, contant moeten worden betaald. Iedereen die nog wat moet betalen, dient dit vóór die datum te doen.

Namens het bestuur,

Sjako Schipper, secretaris