Mededelingen uit bestuursvergadering van woensdag 27 mei 2015

In het seizoen 2015/2016 gaan we de kompetitie in met de volgende teams:

Senioren:

1e, 2e en 3e Heren, Dames 1, Dames 2.

Junioren:

A1, C1, Meisjes C1

Pupillen:

D1, E1, E2, F1, MP1. 

Renovatie kleedkamers 1 en 2:

Dit jaar gaat de renovatie van de kleedkamers niet door. De reden hiervan is dat we te weinig tijd hebben om vóór het nieuwe seizoen deze gereed te hebben. De voorbereiding kost meer tijd dan gedacht, doordat we onder andere ook trachten duurzaamheid in te bouwen in de kleedkamers. Het door de gemeente Goes beschikbare bedrag blijft gereserveerd voor ons.

Keeperschool:

Ook dit seizoen gaan we verder met de keeperschool op onze accomodatie. Op vrijdag 14 augustus 2015 zal er een clinic worden gegeven. Deze clinic zal in het teken staan van de "methode" waar mee gekeept wordt en natuurlijk om deelnemers te werven. Op 4 september 2015 zal er daadwerkelijk begonnen worden met de cursus. We hopen dat deze nieuwe cursus net zo positief zal verlopen als afgelopen seizoen.

"Inveilige handen":

Voor ouders is het heel belangrijk dat ze vertrouwen hebben in de organisatie waar hun kinderen lid van zijn. Dit geldt voor alle ouders. Gelukkig gaat het meestal goed. We hechten veel waarde aan het thema veiligheid. Veiligheid in de wijk of in het dorp, maar ook veiligheid in de eigen persoonlijke omgeving. Landelijk is er een toolkit ontwikkeld. Het doel hiervan is om belangrijke informatie te geven aan verenigingen om deze veiliger te maken en het risico op sexueel misbruik zo klein mogelijk te maken. Een delegatie van het bestuur heeft een avond over dit onderwerp bijgewoond en zal in de jeugdvergadering dit toelichten. 

Scheidsrechterscommissie:

Er is een scheidsrechterscommissie aangesteld. De leden hiervan zijn: Harry Wisselink, voorzitter, begeleider, coördinator. Johan Wisse, vervangend coördinator, begeleider. Jan Kluijfhout, klankbord, begeleider. Sjako Schipper, contactpersoon vanuit het bestuur. Waar houden zij zich mee bezig? Werving en behoud, opleidingen, begeleiden verenigingsscheidsrechters, tenues, materialen en activiteiten. Het 1e overleg is geweest op 7 mei 2015.

Damestoernooi:

In het weekend van 14 augustus 2015 zal er bij ons een Damestoernooi worden gehouden.

Namens het bestuur,

Sjako Schipper (secretaris)