Nieuws van het bestuur - Extra ALV 4 juni 2018

In de extra ALV van 4 juni 2018 is het plan gepresenteerd om de keuken in de kantine volledig te vernieuwen/renoveren.
Door alle aanwezige leden op de AV is hierop positief gereageerd. Tijdens de vergadering is het voorstel daarom unaniem aangenomen.
De verbouwing/vernieuwing zal starten na het einde seizoen (16 juni). Het is de bedoeling voor aanvang van het nieuwe seizoen (1 september) de werkzaamheden af te ronden. Alle werkzaamheden zullen zoveel mogelijk in eigen beheer worden uitgevoerd. Vanaf het nieuwe seizoen zal er dus een geheel nieuwe keuken te bewonderen zijn.

Bij verdere vragen kan je contact opnemen via het bestuur.