Nieuws van het bestuur

Diverse zaken uit de bestuursvergadering van januari 2019:

-Het kassa systeem is in werking. Ook kan er "gepind" worden.

-Extra Algemene Ledenvergadering op vrijdag 22 februari 2019:

Agenda:

1. Opening;

2. Presentatie beleidsplan duurzaamheid;

3. Voorstel tot aanschaf LED-verlichting kunstgrasveld;

4. Besluitvorming door de leden;

5. Sluiting.

Let op: De vergadering vangt aan om 20.00 uur.

Namens het bestuur:

Sjako Schipper (secretaris)