Nieuws van het bestuur 29 april 2020

Beste jeugdleden/ouders/betrokkenen van V.V. Wolfaartsdijk,

In bijgevoegd PDF de opgestelde afspraken en tijdstippen dat de jeugd weer mag trainen het resterende deel van het seizoen. Allen veel plezier en veiligheid toegewenst op het trainingsveld. De vereniging blijft op last van de Gemeente Goes voor leden boven de 18 jaar tot nader bericht gesloten.

pdfAFSPRAKEN_NA_28_APRIL.pdf

pdfnocnsf_protocol_verantwoord-sporten.pdf

(Jeugd)bestuur V.V. Wolfaartsdijk