Vrijwilligers van de maand juni 2020/ Nieuws van het bestuur

VRIJWILLIGERS VAN DE MAAND JUNI

Als bestuur van V.V Wolfaartsdijk hebben we deze maand er voor gekozen om meerdere mensen te kronen voor de titel; 'Vrijwilliger van de maand'. Wij willen een ieder die tot dusver een donatie heeft geplaast op de crowdfundingspagina hartelijk bedanken. De actie zal nog een tijd open blijven, dus iedereen die onze club een warm hart toe wil dragen heeft hier nog gelegenheid toe. #HartVoeWolfersdiek #Strongertogether

Nieuws van het bestuur

Gedurende de coronaperiode hebben we ons extra kunnen ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid. In samenwerking met het bedrijf Softs Nederland hebben we een greenboarding met geintegreerde ledschermen laten plaatsen. Hiermee verbreden we het adverteerdersaanbod en gaan we door met de verduurzaming van onze vereniging. Op termijn, als de vereniging weer volledig geopend is, zal hier ook een presentatie van komen. 

Bestuur V.V Wolfaartsdijk