WebsiteBannerSindsV2

Kloetehe E7 - Wolfersdiek E2 zitterdag 27 september‘1: 1 - 6

KloetE7WdijkE2

 ’t Binne inderdaad noha hrôte jonges!!! Mè s verzichtug informere of a t toevallug hin Dtjes binne en wij op te verkeerde veld stae!’ Mè nee, t is toch Kloetehe E7! Nou ja, dan mè hewoon behunne en dan zie we wè oe of t aflopt! ‘Hee, de opa’s en oma’s binne dr ok wee bie! Dat heef in ieder heval a vertrouwen voe de westrijd!’
De scheids ei dr vandaehe zin in, wan ruum voe ’t officiële behun roept ‘m de aanvoerders en hrensrechters dr a bie om de leste rehels af te spreken, te tossen én af te laete trapp’n. Netuurluk winne we ok vandaehe wee de toss en dimie de aftrap en zô dra de bal rolt is Yordi a helieke dr vandeur over lienks en aelt’n helieke keiard uut op de kool. Mè de kieper van Kloetehe is ok a hoed wakker en tikt de bal via de paele uut z’n kool: 0 – 1 wat of de corners betreft dan ee. Die draait helieke a hevaerluk voe de kool en kan mie vee kunst en vliegwerk deur de Kloetugse verdededuhieng worre wigeroeid, mè Zico weet de bal te onderscheppen en mie n strekke pass Yordi wee wig te stieren over lienks. ‘Pats’ de bal spat uutêên op de dwaslatte en bie de rebound van Zico lig de kieper dwas. Ze meuhe dan wè hrôôt weze, vorlôpug binne wij de bovenlihhende pertij en is ‘t ‘n kwestie van tied voe da de openiengskool vaolt. Wan ze stî flienk onder druk. Mè t voordêêl van hrôte spelers is da ze eel snel mie hrôte passen an de overkant van t veld binne en dat hebeurt in de 6e menute: 1 – 0 uut ‘n snelle counter. Kieper Tristan is volstrekt kanslôôs op de arde knal!.
‘Kom op, manne, hewoon aftrappe en an de andere kant de bal dr inschiete!’ Tsja ik mô toch wat zehhe om ze even op te peppen! Mè ze pakke het helieke wee op, wan dn ene aanval nae dn anderen rolt over ‘t veld, mie mooie acties en kansen voe Zico, Siebe, Julian en Yordi en a Kloetehe dî dan ‘s af en toe onderuut komt dan stî aoltied Remco nog van achter om de ballen te onderscheppen en helieke wee ’n mooi’n aanval op te zett’n. ’t Kan toch nie anders of die bal hî dr vandaehe of merruhe toch wè ‘s ‘n keertje in! Nou ja, dan ‘t liefste vandaehe! Mè ‘t heduld van ons aollemille wor behoorluk op de proef esteld, toet de 20e menute, wan dan fienkelt Julian dr op rechs vandeur en dribbelt toet de achterlijne en weet de bal airscherp voe te zett’n. Kloetehe jenst de bal wee varre nî voren, mè Remco is hoed aneslote en weet mie ‘n prachtuhe krospaas Yordi te bereiken op lienks en eindeluk, eindeluk is de kieper kanslôôs:
1 – 1 inde 21e menute!!! De vaoders, moeders, opa’s en oma’s hae dr noe ’s hoed voe stae en jaehe de spelers nog mè ‘s richtieng de Kloetehekool, mè we motte alert bluuve voe de Kloetehecounters. Helukkug hroeit Tristan (fihuurluk dan ee)  in z’n doel, wan elke tehenaanval is voe um. En z’n varre uuttrappen leit ie keurug op de stropdassen van  Zico, Yordi, Senna en Siebe, mè helaas stî de Kloetehekieper vandaehe ok z’n mannetje.
‘Fuuuuuut!’Rust!’ Tied om van tactisch plan te veranderen! En nog even wat puntjes op de ie te zetten. Tristan ei z’n kieperswerk meer dan voortreffeluk edae en anhezie Remco vanmirrug nog een marathonnetje voe de boeg ei worre de kiepersanschoenen uuteruild en ope we zô ’t verzet van Kloetehe te kunne breken. Uuteindeluk duurt dat toch nog 7 menuten, wan pas in de 32e menute weet Zico ‘t net van Kloetehe te vinden: ‘n varre uuttrap van Remco kom bie ‘m terecht en tehen z’n verwoestende knal ei de kieper hin verweer: 1 – 2. En binne we aneens echt los, wan drie menuten laeter lig de 1 – 3 dr in. En wat voe eentje! Julian paast de bal op Yordi die a, al dan nie ekootst deur opa Chris, de bal strek voorzet op Zico, die a vervolhes in één bewehieng wigdraait van z’n tehenstander en mie lienks de bal over de kieper ene lobt! ‘n Kool wirof Bergkamp z’n viengers bie af zou lekke! Tja, noe is ‘r echt hin ouwen mî an. Kloetehe mag aftrappe mè helieke binne ze de bal wee a kwiet en weet Senna mie ‘n schitterende steekbal Zico te bereiken, mè helaas de kieper lig wee in de weg. Even wat achteruut plooie en probere wat meer ruumte te kriehe, en verdomd, dat lukt nog ok, wan de uuttrap van de kieper kom terecht bie Zico, die a helieke de bal in de varr’n oek jast: 1 – 4 in de 40e menute!
Kloetehe probeert ‘t nog wè, mè ons hraniete blok achterin – Julian en Tristan – binne nie te passeren en zette iedere keer wee helieke een mooi’n aanval op, zô as in de 42e menute. Ze spele Siebe an, die a helieke opent op Yordi; die weet de achterlijne te aele en z’n strekke voorzet kan Zico jammer henoeg mè nét mie ’t puntje van z’n te kleine schoene raeke en hî de 1 – 5 net an de neuze van z’n schoene verbie, Adil!. Toch vaol de 1 – 5 asnog: in de 48e menute onderschept Tristan wee mè s n keertje de bal en stier Yordi en opa Chris op lienks wig en laete mie ‘n poeier de kieper kanslôôs. En twî menuten laeter is het Julian die a de bal oppikt en slalomment zô wat aolle spelers van Kloetehe passeert inclusief de kieper: 1 – 6 (50e menute)
Wat ‘n einde van ‘n fantastische wedstrijd! Trug in ’t kotje kunne we op een flapover naeleze oe of we de westrijd eiheluk eerder a adde motte laete kantele!!! Onze analist ei d’r hauw ’n foto van emikt, zô da we volhende weke dî opeluk van kunne profitere. Mè a de opa’s en oma’s volhende weke ok wee komme kieke ebbe we die tips hlad nie nôdug!

24,5,0,50,0
25,600,60,1,2000,5000,50,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,0,0,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
Lukasse dakbedekking
Boons Markt Wolphaartsdijk
LI Sports
Corstanje Assurantiën
De Zeeuwse Verzekeringen
DJL Handel en Onderhoud
ISM Makelaars
Kreekes Vis
Supermarkt de Koster Wolphaartsdijk
24,5,0,50,0
25,600,60,1,3000,5000,40,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,0,0,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
Bouwbedrijf De Delta
Supermarkt VeerseKreek
Kraakman
IKO BV
Zeeland Steel Center
Autoservice Jos Krijger