WebsiteBannerSindsV2

Wolfaartsdijk E2 in aanloop naar het seizoen 2014-2015

E2 6-9-14

 E2 13-9-14

E2 20-9-14

Nae tien menuten binne de eerste auto’s op de plekke van bestemmieng, mè voeda de leste auto ’s ‘n plekje evonden ebbe, binne we wee a hauw 10 menuten vadder.
Bie sHraskerke ebbe ze dr a wè op erekend, wan om dr voe te zurhen da toch iedereen het behun van de westrijd mee kan maeke, is de aftrap uutesteld toet 11.25 ure.
Vanaf de aftrap wor sHraskerke helieke onder druk ezet, mè dn ene kanse nae dn anderen wor verijdeld deur de latte, de paele en vooral deur ’n eel hoed kiepende Dave: schoten van Yordi, Tristan, Tim, Zico en Tycho ranselt ie uut z’n kool. En tussendeur motte we ok zelf nog even trug om een counter dr uut te aelen, mè helukkug bliekt Remco amper te passeren. Oe lang zâ sHraskerke stand kunne bluuven ouwen? Ik è inmiddels a ‘n alluf boekje voleschreven mie oe of we dr op ‘n andere meniere deur ene zoue kunne komme. En terwijl ik dî nog mie bezug bin, kom sHraskerke dr aneens wee hevaerluk uut en weet ik nog net op tied te bukken om ‘t vervaerlukke schot te ontwijken. ‘Geef ’s gauw die bal, Wim!’ en mie n varre uuttrap weet kieper Julian Yordi op lienks te bereiken die a vervolhes een stik of wat tehenstanders passeert én ok de kieper, mie een strek schot in de varre’n oek. Hè hè, eindeluk 0 – 1 (8e min.). ‘Kom op manne, noe deurdrukke ee!’ En helieke wor de aftrap wee onderschept en weet Yordi Zico mie n crosspass te bereiken, mè z’n inzet wor wee ekeerd deur Dave. Even laeter behun Zico an een solo en dreigt alleen op de kieper af te haen; ’n sHraskerkse verdeduher kan m alleen nog stoppe deur Zico pôôtje te lichen. ‘Fuuuuu,t vrije trap!’ is het oordeel van de scheids. Mè zelfs uut ‘n vrije trap lukt ‘t nie om te scoren, wan ………………. wee die dekselse Dave dr voe!! En binn’n twî tellen stî sHraskerke aneens bie ons voe Julian z’n neuze. Helukkug is die net zô hoed as Dave, dus bluuft ‘t 0 – 1. Remco kan helieke de bal oppikke en pase op Yordi die a in één bewehieng ’n crosspaas heeft op Zico. Zien schot wor verwerkt toet een corner. Even wachte op Yordi, wan dit is echt n corner voe ’n lienkspôôt. De bal wor neereleid, mè mô van de schieds nog een paer metertjes nî achteren eleid worre. En dan mag Yordi aanlehhe en krult de bal bie de eerste paele via de anden van de kieper in de bovenoek: 0 – 2 (14e min.). ‘Mè hoed da ie de bal twî meter vadder nî achtere most lehhe!!!!
De kommende menuten bluuft het éénrichtiengsverkeer, mie in de 19e menute ’n mooi’n aanval over rechs: Julian hooit de bal nî Tycho; in één bewehieng speelt die de bal op Zico die a vervolhes Tim weet te bereiken en zien schot …………………… wor estopt ……… deur ………………. de kieper.
In de 21e menute vliegt r bie onze kool een schot mè net neffen. De doeltrap wor deur Julian keurug bie Yordi op z’n lienkerpetoffel eleid. Even ’n klein stikje deurdribbele en dan mè s uutaele en ja ô, via ’t bêên van ’n verdeduher vliegt de bal mie een bôhe over de kieper ene: 0 – 3. Tja, zô ak t nog nie bedocht in m’n boekje! ‘Nou, manne, nog hauw voe de rust de 4 – 0 maeke! Dan smikt de siroop nog lekkerder!’ Mè helaas wor de bal toet twî keer toe van de lijne ehaele. De ruststand bluuf dus 0 – 3.
De siroop ei ons wee nieuwe energie eheve, wan we hae hewoon wee vadder wirof we ebleve wazze: sHraskerke onder druk zette, mè ok de kieper hî vadder mie wat of m voe de rust dee: aolle ballen uut de kool ransele! Temissen toet de 31e menute, wan dan is ie kanslôôs op een tehendraeds schot van  Zico, nae een schitterende paas van Yordi: 0 – 4. En wee ’n aftrap vadder is t bienae 0 – 5, mè de solo van Julian (ei in de rust z’n kiepershirt en anchoenen bie Tristan anetrokke) wor flak voe de doellijn afestopt. En vanaf dat moment holft ‘t spel aneens op en neer en weet sHraskerke in de 35e menute de eer te redden: 1 – 4! Nou ja de eer te redden? ‘t Is eiheluk een aansluutiengstreffer, wan aneens kriehe ze volop kansen. Helukkug weet Tristan eel wat schoten onschaedeluk te maeken, toet de 45e menute: nae a Tim wee s estuit is op de kieper weet sHraskerke uut de tehenaanval een corner te aele, welke mie een onoudbaer schot in de bovenoek wor aferond: 2 – 4. En vanaf dat moment wor ‘t toch nog flienk billekniepe. Helukkug neem Tycho aneens de Ron Vlaarrol op z’n en ranselt Tristan nog mè s n balletje uut dn oek. Alleen in de 50e menute binne ze toch kanslôôs: Sven v.d. Velde slalomt over ’t veld en z’n schot in dn oek, hoewel Tristan nog ’n and dr achter kriegt, betekent aneens 3 – 4. En dan wor ‘t nog meer billekniepe én zwête tehelieke, zeker a de vierde official anheeft da dr nog 4 menuten extra biekomme!!! En allebei de teams bluuve op zoek hae nî nog een doelpunt. Toedâ de scheids definitief fluit voe t einde!!! En binne de eerste punten binn’n!!! Hauw in de tobbe, uutdampe, en behunne an dn 3e  elt !!! En dan op nî Kloetehe, volhende weke!

24,5,0,50,0
25,600,60,1,2000,5000,50,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,0,0,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
Lukasse dakbedekking
Boons Markt Wolphaartsdijk
LI Sports
Corstanje Assurantiën
De Zeeuwse Verzekeringen
DJL Handel en Onderhoud
ISM Makelaars
Kreekes Vis
Supermarkt de Koster Wolphaartsdijk
24,5,0,50,0
25,600,60,1,3000,5000,40,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,0,0,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
Bouwbedrijf De Delta
Supermarkt VeerseKreek
Kraakman
IKO BV
Zeeland Steel Center
Autoservice Jos Krijger