zitterdag 26 september ’15: MZC ’11 E2 - Wolfersdiek E1 4 - 4

MZC E1 WEa

 Vandaehe hî d’n aene extra vroeg tekeer, wan we ebbe een ‘varre uutwestrijd’ én we motte ok nohes vroeg spele, zôdoende halmt ‘t  a ’t nog doenker is over eel ’t durp: ‘Kuukelkuuuuuu!!! Schiet op, je nist uut!’’
Toch wor ok vandaehe d’n aene wee verslôhe deur Yordi, wan uuuuuuuuuuuuren voe vertrek stî ie a wee an de poort’n van ‘t stadion te rammelen: ‘Ik mô een bal è!’ Eén voe één druppelt de rest van ’t team binn’n en kunne we iedereen een plekje toewieze in d’n auto en â eindeluk ok Femke en Siebe saemen in één hordel zitte kunne we zô zachjes an vertrekke! Anekomme op Zierikzêê is het eerst zoeken nî ’t juuste kotje en dinae nî ’t juuste veld

MZC E1 WEb

Uuteindeluk komme we nae ’n lange tocht toch bie ’t hoeie veld en kunne we, dankzij de bereidwilluhe medewerkieng van MZC ’11, aollemille voeballe en spele we 9 : 9. Het saemen in één hordel zitte ei Femke bliekbaer hoed edae, wan helieke nae de aftrap ren ze richtieng de kool en ael ze verwoestend uut. Mè ok de kieper is hoed wakker en rammelt de bal uut z’n kool. Vervolhes drieng MZC ’11 ons achteruut, mè onze verdeduhieng stî wee hoed en Remco onderschept d’n bal steekt in één keer êêl het veld over, mè ok zien schot wor deur de kieper uut z’n kool ebokst. Dan breekt d’r een periode an van zo’n zeven menuten wî d’r mooi tikkietakkievoebal op de matte eleid wor, mè nog steeds weet de kieper van hin wieken. Nee, toet de 14e menute ouw t’m de nul stevug vast, mè dan is ie toch kanslôôs: Remco onderschept mè wee ’s een bal, paast op Yordi en die zet de bal schitterend voor op Femke en noe vlieg d’r schot d’r wè in ô: 0 – 1. Nie vee laeter vaol biena de 0 – 2 â Tim de bal anneemt, keurug wigdraait en opent op Siebe, die, asof ie nog samen in één hordel zit, helieke Femke anspeelt. Eur voorzet is jammer henoeg nèt iets te scherp! En aneens, uut ’t niks vaol an onze kant de 1 – 1 (21e menute). Mie die stand meuhe we 4 menuten laeter ok heruste.
Nae de rust probere we ons spelletje wee op te pakk’n en de eerste aanval is bienae helieke wee rââk. Mè dan een hevaerlukke uutval van MZC ’11 en pats 2 – 1 in de 27e menute. D’r mô duudeluk een schepje bovenop, dus aftrappe en mè wee probere helieke te maek’n. Even raeke we de bal kwiet, mè Yordi weet ‘m wee terug te veroveren en zet an voe ’n solo. En presies op ’t hoeie moment lopt Tim wig en mikt voe Yordi de ruumte om uut te aele: 2 – 2 (28e menute). Nae de aftrap kletse we d’r wee vol op en wee is de bal voe ons, alleen, de verdeduhieng van MZC ’11 stî as ’n uus, dus vorlôpug nog hin deurkomm’n an. Mè dan anêêns een splijtende paas van Tycho op Yordi en zien schot weet de kieper mè ternauwernôôd neff’n te tikken: corner. Yordi lepelt die perfect op Tristan z’n bolle en tehendraeds kopt die de 2 – 3 binn’n (33e menute). En drie menuten laeter paast Nienke de bal op Tim, die vanuut de draai knoerard op de kool schiet, mè wee is de kieper alert en weet de bal te keren. Noe is  Yordi d’r as de kipp’n bie om de loslihhende bal asnog in de touwen te jass’n: 2- 4 (37e menute). Zô zachjes an kan ‘k lekker achterover heleune, wan mie mooi aanvalsspel bluuve we voe de kool van MZC ’11 ange. Alleen worre mooie acties van Siebe, Tim, Femke en Yordi nie mie een doelpunt belôônd. Nog eel even countert MZC ’11 hevaerluk d’r uut en maeke ze 3 – 4 (45e menute). Ho, ho, toch mè wee even wat rechter hezitte en net ak dat edaen è poeiere ze de 4 – 4 (46e menute). In de leste menut’n kan ‘t aolle kanten op en dat hebeur ok, wan ’t spel vlieg een en weer, zôwel MZC ’11 as Wolfersdiek bluuf volop hae voe de winst. Zôdra â ’t tied is blaest de scheids af en worre allebei de ploehen op ’n hrôôt applaus etrakteerd!!! En terecht, wan deze westrijd was pure reclame voe ’t voebal. Hrôte klasse, ô!!!