WebsiteBannerSindsV2

50 jaar oud papier actie VV Wolfaartsdijk

Vandaag, op 12 november 2022, halen we als VV Wolfaartsdijk al 50 jaar oud papier op! Een mijlpaal waar we trots op zijn en we bedanken dan ook iedereen die hieraan heeft bijgedragen. 50 jaar... wie heeft er niet ooit s'ochtends in alle vroegte op de kar gestaan? Daarom een stukje historie over het ontstaan van de actie, wat het onze vereniging brengt en hoe het verloop was door de jaren heen. 

Ondanks een actieve evenementencommissie, Bingo-Dansavondcomité en andere activiteiten was de jaarlijkse terugkerende begroting ook binnen VV Wolfaartsdijk een heet hangijzer. Hoe houd je alles en zeker de contributie betaalbaar om het nodige te doen en hoe blijft er financiële speelruimte over voor het wenselijke. De inkomsten uit contributies, advertenties, bazaar en andere activiteiten ten spijt, er waren extra inkomsten noodzakelijk want tot 1975 kende onze vereniging niet of nauwelijks inkomsten uit kantineverkoop. Iets wat tegenwoordig ondenkbaar is want de kantine is nu één van, zo niet de belangrijkste financiële pijler van de vereniging.

In het laatste kwartaal van 1972 had toenmalig penningmeester Johan Verstelle de noden en wensen voor het nieuwe seizoen doorgerekend en naast de verwachte inkomsten gezet en tsja, daar zat toch een groot gat tussen. Ook omdat kort na de overgang naar de gemeente Goes de veldhuren enorm stegen. De opbrengsten van een bazaar en/of een contributieverhoging alleen konden het gat niet dichten. Er zat niets anders op dan iets te gelde te maken waar iemand anders het niet in ziet zitten of de moeite ervoor niet wil nemen. Diverse ideeën kwamen ter bestuurstafel en het meest realistische plan leek het inzamelen van oud-papier. Na het polsen onder spelers en leden werd het plan verder uitgewerkt door Rinus Westerweel en Jan Blok. Rinus Westerweel benaderde K.J. van Son (Goese handelaar in oud papier en lompen) en de familie Blok stelde tractor, wagen en opslag ter beschikking. Nadat secretaris J.P.J. Ruisaard een strooibiljet of advertentie had verzorgd in het huis-aan-huisblad “De Bevelander” wist het hele dorp dat onze Oudpapierophaaldienst eraan kwam en werd op zaterdag 11 november 1972 begonnen. De 2e zaterdag van die maand en 1 week later dan het oorspronkelijke plan en de reden dat het ophalen vanaf toen altijd de 2e zaterdag van de maand werd! Die zaterdag 11 november startte men om 8.30 uur met 1 ophaalploeg samengesteld uit de C-junioren van dat jaar waaronder Dick de Blaeij, Anton Westerweel, Ko Westerweel, Gerard Murre, Wim Reijnhout, Jan Tavenier, Sjaak Kloet, Henk Verhage, Dick Meulblok, Bas Driedijk, Ko Katsman. Het resultaat was zeker bemoedigend, de eerste zaterdag werd ± 2800 kg opgehaald, goed voor zo’n fl. 112,=. Niet alles viel mee wat het liep qua tijd behoorlijk uit de hand, men was pas om 13.00 uur klaar en dat gaf weer problemen om op tijd op het veld te zijn voor de voetbalwedstrijden. Al snel werd besloten om met 2 ophaalploegen te gaan werken. Rinus en Jan ieder met een tractor en kiepwagen (al dan wel of niet met peeboorden) waarbij 1 ploeg startte aan de Oude Kade om daarna het rondje Durp te doen. De andere ploeg begon aan de Molendijk en reed via de Burgemeester Hackstraat en de Veerweg naar Oud Sabbinge voor het rondje ’t Ouweland. Daarna zochten de ploegen elkaar op en verdeelden de laatste straten naar de ruimte die er nog in de wagen is. Tenslotte werden de wagens in de container op het erf van Hoeve Blok overgeladen die ’s maandags dan weer opgehaald werd door de afnemer. K.J. van Son. Die ene container per maand op hoeve Blok werd al snel te weinig en er werd een 2e container toegevoegd die dan de hele maand op het erf van Blok stond. Deze voorzag in de behoefte van vele oud-papierklanten om direct/tussentijds hun oud papier te kunnen afzetten. Het eerste jaar werd 34 ton opgehaald tegen f. 0,04 per kilo. (Is nog geen € 0,02/kg!) Werd er eerst nog huis-aan-huis aangebeld, na verloop van tijd werd het papier door de meeste inwoners gewoon buiten gezet. Hierdoor kostte het minder tijd en liep alles wat soepeler. Uitzonderingen daargelaten want toen landbouwmechanisatie en garagebedrijf van Weele nog aan de Ring in Oud-Sabbinge zat, werd altijd een apart ommetje gereden naar de loodsen achter op het terrein om zo de grote hoeveelheden karton te gelde te maken. In al die jaren/einde van de vorige eeuw werd het oud-papier ophalen een goed geoliede machine en een vaste bron van inkomen, al moesten de leden er met enige regelmaat geënthousiasmeerd dan wel voor beloond worden. Omdat de stijgende kosten voor een trainer van de 1e selectie vaak ten grondslag lag aan een gat in de begroting, staken in 1974 enkele stemmen binnen het bestuur de kop om die spelersgroep (het 1e ) dan ook maar zoveel mogelijk in te zetten bij onder andere de oud papier- en glasactie (lees hieronder). Of dit daadwerkelijk ook in de praktijk doorgevoerd werd is ons nu niet bekend ???? Naast de gebruikelijke kop koffie met koek of bolus halverwege de route in huize Verstelle, huize De Blaeij of in de kantine in januari 1974 ontvingen de trouwste helpers het voetbalboekje van Piet Keizer. 2 jaar later werd fl. 100, = beschikbaar gesteld vanuit het bestuur voor een presentje voor de vaste medewerkers. Ook de inwoners moesten nog wel eens via een stencil eraan herinnerd worden om toch vooraf het papier buiten te zetten, maar dan liefst niet een avond van tevoren want als die dozen met oud papier lang in de regen hadden gestaan kon je als stapelaar en loper weinig fatsoenlijks meer met die doos. Niet alles ging altijd goed. Eind 1973 ontving de VVW een vermaning van Van Son omdat de grote container te hoog geladen was en een jaar volgde de 2e vermaning dat tussen het oud papier voortaan geen andere materialen mogen zitten. Zo was in de beginjaren ook en keer de lokale handelaar in metalen en oude materialen bij een winkelbedrijf aan het werk tijdens het ophalen van oud papier. Deze persoon -M. G. te Wolphaartsdijk- bevond zich achter een muur en gooide lege dozen en oud papier over die muur waar onze oudpapierjongens niets vermoedend dit vervolgens in de wagens gooiden. De handelaar zag zijn oud papierverdienste in de verte verdwijnen en kon met enig woord en gebaar toch nog duidelijk maken dat er iets niet goed gegaan was. Wat die andere materialen waren werd niet gemeld maar de geschiedenis heeft wel prijsgegeven dat In de jaren 1980 waarschijnlijk een paar pantoffels in het oud papier verdwenen zijn. Een maand later kwam de man vragen of de pantoffels misschien in de oudpapierwagen gevonden waren. Deze cold case is tot op de dag van vandaag nog niet opgelost. Een latere verdwijning op zaterdag 17 september 2011 -in het blauwe klikotijdperk- had wel een happy end. Er was een goede buurman die dacht;  mijn buurvrouw is niet thuis en ik zal haar blauwe bak wel aan de weg zetten’. Bij thuiskomst van die buurvrouw bleek uit een begeleidend brief in de brievenbus dat men een postpakket met een waarde van € 104, = in die blauwe bak had gedaan. Maandag 19 september in paniek naar de gemeente Goes gebeld, vrachtauto geleegd en dhr. Kok van de oud papiercentrale vond het pakket als een speld in de hooiberg.

 

De kiloprijs voor oud-papier kende tot vreugde of verdriet van de penningmeester zijn pieken en dalen. In 1987 kenden het zijn dieptepunt met een minimumprijs van f. 0,02/kg (nog geen Eurocent!). Voor veel verenigingen overstegen hierdoor de kosten de baten en stopte menig ophaaldienst met het ophalen. Die lage prijs zorgde er toen wel voor dat de gemeente Goes veel meer vuilnis aangeboden kreeg wat hun handen vol extra geld kostte. Hierop besloot de gemeente Goes in december 1987 om een minimumprijs van f. 0,05 te garanderen.

Door de lage prijzen kwam bij de onze voetbalvereniging kwam een enkele keer de gedachte op om het ophalen te staken (1979). De penningmeester -ingegeven door voorkennis? - wist toen dat de prijs weer zou stijgen en dat een voorlaatste keer de opbrengst met ± f 145,00/maand nog zeker de moeite waard was en we niet stopten!

De beste prijs in de Gouden Tijd ooit zo’n f. 0,20/kg wat een jaaropbrengst van f. 7500,00 betekende voor onze clubkas. Rond 1988 werd er met ongeveer 45 ton oud papier ± f. 2250,00 per jaar opgehaald en het totaal aan kilo’s bleef toenemen. In het seizoen 1990-1991 werd 70 ton opgehaald, in 1991-1992 was het maar liefst 83 ton!

Aan het eind van de 20e eeuw werd wel zo’n 100 ton per jaar opgehaald waardoor de ophaaldienst het systeem moest blijven verbeteren om het allemaal binnen bepaalde tijd en mogelijkheden op te kunnen halen. Zo was er al enkele jaren de kooiwagen, een platte kar voorzien van een opbouw met stalen draadwerk maar werd deze samen rond de millenniumwisseling met sponsoring en arbeid van Van Weele vervangen voor een wagen die we ombouwden en gebruikten als containeronderstel. Dus hoefde men niet meer over te laden! Nadat de gemeente Goes in de hele gemeente op 1 juli 2005 overstapte op de blauwe kliko’s van 240 liter, veranderde het hele systeem. Het containeronderstel kon verkocht worden en samen met de Gereformeerde gemeente stelt onze vereniging om beurten 2x 2 manschappen beschikbaar voor het legen van de blauwe kliko’s  tegen een geldelijke vergoeding. Al zijn er wel enkele leden die wanneer ze aan de beurt zijn meer dan wat moeite hebben om in de benen te komen…….. Sommige beurten werden zelfs in 2021 verhandeld tegen een krat bier. Maar ondanks het vroege uur leeft deze inspanning dankzij onze vrijwilligers al 50 jaar voort. 

24,5,0,50,0
25,600,60,1,2000,5000,50,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,0,0,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
Lukasse dakbedekking
Boons Markt Wolphaartsdijk
LI Sports
Corstanje Assurantiën
De Zeeuwse Verzekeringen
DJL Handel en Onderhoud
ISM Makelaars
Kreekes Vis
Supermarkt de Koster Wolphaartsdijk
24,5,0,50,0
25,600,60,1,3000,5000,40,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,0,0,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
Bouwbedrijf De Delta
Supermarkt VeerseKreek
Kraakman
IKO BV
Zeeland Steel Center
Autoservice Jos Krijger