WebsiteBannerSindsV2

Diverse zaken uit de bestuursvergadering van augustus 2016

Voetballen met regenboogballen:

Op zaterdag 8 oktober 2016 wordt er op vele velden in Zeeland gevoetbald met regenboogballen. Meer dan 150 van deze ballen zijn verspreid door Zeeland om aandacht te vragen voor (seksuele) diversiteit in de sport. Er wordt hiermee geprobeerd om te laten zien dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Ongeacht afkomst, religie en seksuele voorkeur. Want of je nu op jongens of meisjes valt, je moet er gewoon voor uit kunnen komen en jezelf kunnen zijn. Iedereen moet respectvol met elkaar omgaan. Ook vv Wolfaartsdijk doet hieraan mee.

Sportdorp:

Sportdorp is een samenwerkingsverband van sportverenigingen en andere lokale partijen in een dorpskern om inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten sporten/bewegen. Het concept Sportdorp stelt burgers in staat hun eigen verantwoordelijkheid te nemen bij de verbetering van hun eigen leefstijl en hun woon- en leefomgeving. Door de opzet van een samenwerkingsverband in dorpen tussen sportverenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties en andere lokale partijen kan het huidige aanbod worden vernieuwd en verbreed. In overleg met diverse verenigingen is besloten om, ondanks dat we niet konden deelnemen aan de landelijke subsidieregeling, toch te trachten om dit concept ook in Wolphaartsdijk van de grond te krijgen. Er is een stuurgroep gevormd, die een en ander gaat uitwerken. Deze groep bestaat uit: Sjaan Huissoon, Hans van de Kraan, Sylvia Katsman en Sjako Schipper. Dit onder leiding van Joost Hopmans van Sport Zeeland.

Namens het bestuur,

Sjako Schipper (secretaris)

 

24,5,0,50,0
25,600,60,1,2000,5000,50,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,0,0,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
Lukasse dakbedekking
Boons Markt Wolphaartsdijk
LI Sports
Corstanje Assurantiën
De Zeeuwse Verzekeringen
DJL Handel en Onderhoud
ISM Makelaars
Kreekes Vis
Supermarkt de Koster Wolphaartsdijk
24,5,0,50,0
25,600,60,1,3000,5000,40,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,0,0,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
Bouwbedrijf De Delta
Supermarkt VeerseKreek
Kraakman
IKO BV
Zeeland Steel Center
Autoservice Jos Krijger