WebsiteBannerSindsV2

Nieuws van het bestuur

Diverse zaken uit de bestuursvergadering van woensdag 20 september 2017:

Algemene ledenvergadering:

Op vrijdag 3 november 2017 is de Algemene Ledenvergadering in de kantine van onze vereniging. De vergadering vangt aan om 19.30 uur.

De uitnodiging en de bijbehorende stukken worden binnenkort per mail toegestuurd.

Opvolger Gaico Aertssen als jeugdvoorzitter:

Gaico stopt in november als bestuurslid en is reeds gestopt als jeugdvoorzitter. Het bestuur zoekt iemand die bereid is de functie van jeugdvoorzitter over te nemen. Bij belangstelling hiervoor: Neem dan contact op met onze voorzitter, Jan Blok.

Keukenplan:

De keuken met toebehoren is toe aan een grondige renovatie. Hiertoe is een "keukencommissie" gevormd, die bestaat uit: Harm Fluijt Johan Wisse, Ferdy de Leeuw, Wilfred van den Dries, Gerry Kloosterman en Kees Kloosterman. Zij gaan een plan maken, wat in een extra AV zal worden toegelicht.

Sportschouw:

Woensdag 20 september 2017 is de jaarlijkse sportschouw door de gemeente Goes uitgevoerd.

-De huidige windsingel aan de zijde van de tribune is versleten. Er zal met de eigenaar van de grond achter de tribune worden onderhandeld om een stuk grond te huren, waarop een windsingel zal worden aangebracht. Als deze hoog genoeg is, zal de bestaande windsingel worden gerooid en zal ter plekke een nieuwe windsingel worden aangebracht. De windsingel op het gehuurde stuk zal, zodra de de singel op de huidige plek hoog genoeg is, worden verwijderd en de grond gaat terug naar de eigenaar.

-Er is ook gesproken over de kleedkamers. De gemeente zal een en ander nogmaals bekijken en met een voorstel komen.

-De penaltystip op het kunstgras ligt los. Deze zal worden vastgemaakt.

Schilderen kantine:

De kantine is aan de buitenkant geschilderd. Tevens zijn de regenpijpen en de letters behandeld.

Namens het bestuur:

Sjako Schipper (secretaris)

24,5,0,50,0
25,600,60,1,2000,5000,50,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,0,0,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
Lukasse dakbedekking
Boons Markt Wolphaartsdijk
LI Sports
Corstanje Assurantiën
De Zeeuwse Verzekeringen
DJL Handel en Onderhoud
ISM Makelaars
Kreekes Vis
Supermarkt de Koster Wolphaartsdijk
24,5,0,50,0
25,600,60,1,3000,5000,40,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,0,0,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
Bouwbedrijf De Delta
Supermarkt VeerseKreek
Kraakman
IKO BV
Zeeland Steel Center
Autoservice Jos Krijger