WebsiteBannerSindsV2

Nieuws van het bestuur

Afgelopen week is in het ballenhok een nieuwe ketel geplaatst. Liever hadden we gezien dat dit niet nodig was, maar nieuwbouw gaat (voorlopig) niet door.

Zoals reeds eerder vermeld heeft de gemeente Goes op dit moment geen geld beschikbaar om nieuwbouw te realiseren.

Aangezien de ketel in het ballenhok niet meer betrouwbaar was, afgelopen seizoen hebben we regelmatig reparaties moeten laten verrichten, is besloten om een nieuwe ketel aan te laten brengen.

Namens het bestuur,

Sjako Schipper (secretaris)

24,5,0,50,0
25,600,60,1,2000,5000,50,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,0,0,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
Lukasse dakbedekking
Boons Markt Wolphaartsdijk
LI Sports
Corstanje Assurantiën
De Zeeuwse Verzekeringen
DJL Handel en Onderhoud
ISM Makelaars
Kreekes Vis
Supermarkt de Koster Wolphaartsdijk
24,5,0,50,0
25,600,60,1,3000,5000,40,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,0,0,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
Bouwbedrijf De Delta
Supermarkt VeerseKreek
Kraakman
IKO BV
Zeeland Steel Center
Autoservice Jos Krijger