WebsiteBannerSindsV2

Enquête

Beste leden,

Als het goed is heeft ieder lid tegelijk met de uitnodiging voor de opening van het kunstgrasveld, een enquêteformulier gekregen. Tijdens de algemene ledenvergadering van vrijdag 4 november 2011 is er een opmerking gemaakt over de inhoud van het jaarverslag, zoals dat ieder jaar aan jullie wordt gepresenteerd. Waarom wordt er geen aandacht besteed aan de doelstellingen en het beleid van de vereniging werd er gevraagd.

Het bestuur heeft dit ter harte genomen en middels de uitgereikte enquête willen we van jullie weten, welke kant we als vereniging op moeten gaan.

Het invullen van deze enquête kost hooguit 10 tot 15 minuten.

Willlen we wat met de meningen van jullie kunnen doen, dan is het noodzakelijk dat er zoveel mogelijk formulieren worden ingeleverd.

We zullen in de algemene ledenvergadering aan jullie bekend maken hoeveel formulieren er zijn ingeleverd en of we als bestuur voldoende meningen hebben waarmee we verder kunnen.

Doe de ingevulde enquête s.v.p. uiterlijk 14 oktober 2012 in de bus in de kantine of geef hem aan een van de bestuursleden.

 

Sjako Schipper (secretaris)

Trainer voor de A-junioren en de 2e selectie

Beste leden,

Na lang zoeken is het uiteindelijk toch gelukt om een trainer voor de A-junioren en de 2e selectie te krijgen. Gisteren, maandagavond is er een zeer positief gesprek geweest tussen een afvaardiging van het bestuur en Peter Aertssen uit Goes.

Het resultaat van dit gesprek is dat Peter heeft toegezegd om trainer te worden van de A-junioren en de 2e selectie. (Deze trainen gezamenlijk op dinsdag- en donderdagavond).

Peter Aertssen is zeker geen onbekende in het Zeeuwse voetbal. Hij heeft zelf jarenlang in Robur gevoetbald. Als trainer heeft hij in de loop der vele jaren heel wat elftallen onder zijn hoede gehad. Te denken valt aan: SSV, DFS, Heinkenszand, WIK, Volharding, Krabbendijke, GPC, Dauwendaele en Zeelandia.

Het is voor de A's en de 2e selectie een duidelijke opsteker, dat ze het nieuwe seizoen met een gediplomeerde trainer kunnen beginnen.

Wel hopen we dat er iemand bereid is om leider van de A-junioren te worden, daar is hard gebrek aan.

 

Wat andere zaken:

  • Op dit moment is Chiel Kloosterman druk bezig om kleedkamer 3 en 4, vanwege het 25-jarig onderhoud, op te knappen.
  • Voor het onderhoud van de accomodatie was Tom Kapoen tot nu toe opzichter, namens de gemeente Goes. Hij is opgevolgd door Toon Smits.
  • De 3e uitgave van de presentatiegids is in voorbereiding. Met ingang van het nieuwe seizoen zullen er dan ook weer foto's worden gemaakt van de teams.
  • Er wordt vóór de Algemene ledenvergadering van dit najaar, een enquete onder de leden gehouden, waarin zij kunnen aangeven hoe zij de nabije toekomst van de vereniging willen zien.
  • Het bestuur wenst iedereen een goede vakantie en we hopen iedereen gezond en wel in het nieuwe seizoen terug te zien.

 

Namens het bestuur,

Sjako Schipper (secretaris)

 

 

Tennisvereniging W.P.D unaniem akkoord met verhuizing naar "Veldje Dekker"

Vanavond, op 6 juli 2012, is in een speciale ledenvergadering, de Wolphaartsdijkse tennisvereniging W.P.D. unaniem akkoord gegaan met de verhuizing van hun complex aan de Muidenweg naar het centraler gelegen sportpark aan de Sportweg. De tennisvereniging zal dan gesitueerd worden op "Veldje Dekker".

Tennis Soccer PicHiermee staat voor de Gemeente Goes het licht op groen om zeer binnenkort (juli?) aan te vangen met de aanleg van kunstgras op het tweede veld en een herinrichting van het gravelveld. Het gravelveld zal afgegraven worden en vervangen door een grasveld.

Later meer .................

Nieuws van het bestuur; Trainers en coördinator

Beste leden,

Nadat we met Edwin Zuijdwegt en Adri Franke overeenstemming hebben bereikt om nog een seizoen te blijven, is dit ook gebeurd met Ilona Stouthamer.

Bestuur en jeugdbestuur (-leiders en -trainers) zijn blij dat ook zij besloten heeft om te blijven. We wensen ze alle drie veel succes toe nu en in het nieuwe seizoen.

Namens het bestuur,

Sjako Schipper (secretaris)

Nieuws van het bestuur-Amateurpartner Feyenoord

Het bestuur heeft besloten om Amateurpartner van Feyenoord te worden.

Wat houdt dit in?

nieuws van het bestuur; Zorgverzekering

Van de KNVB is een brief gekomen,speciaal voor leden. Zilveren Kruis Achmea heeft een bijzondere zorgverzekering ontwikkeld: De Nationale Sportpolis. Deze polis bestaat uit een Basisverzekering en een Aanvullende Verzekering, met vele extra's voor sporters. Ieder lid profiteert van aantrekkelijke voordelen en relevante dekkingen.

Voor meer informatie: Klantenservice Zilveren Kruis Achmea, telefoon 0717510032

Sjako Schipper

24,5,0,50,0
25,600,60,1,2000,5000,50,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,0,0,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
Lukasse dakbedekking
Boons Markt Wolphaartsdijk
LI Sports
Corstanje Assurantiën
De Zeeuwse Verzekeringen
DJL Handel en Onderhoud
ISM Makelaars
Kreekes Vis
Supermarkt de Koster Wolphaartsdijk
24,5,0,50,0
25,600,60,1,3000,5000,40,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,0,0,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
Bouwbedrijf De Delta
Supermarkt VeerseKreek
Kraakman
IKO BV
Zeeland Steel Center
Autoservice Jos Krijger