WebsiteBannerSindsV2

Extra ALV 24 juni 2024

Beste leden,

 

U bent van harte welkom op de extra ledenvergadering op maandag 24 juni. De extra ledenvergadering start om 19:30u in onze kantine. Het onderwerp van de extra ledenvergadering zijn de voorgenomen nieuwbouwplannen van onze kleedaccommodatie.

 

Tijdens deze extra ledenvergadering gaan we u bijpraten over de voorgenomen nieuwbouwplannen. We gaan in op de huidige status en het voorgenomen tijdspad van de nieuwbouwplannen. Wij zullen u vragen in te stemmen met de toekenning van een budget voor het laten uitwerken van een definitief bouwontwerp door de architect. Met het definitief bouwontwerp kan er gericht door (onder)aannemers geoffreerd worden. Vervolgens geeft ons dat de mogelijkheid de begroting en financieringsbehoefte nauwkeurig uit te werken, alvorens het in een toekomstige bijeenkomst aan u voor te leggen.

 

Deze extra ledenvergadering gaat niet over het definitief aangaan van financieringen en/of het definitief aangaan van financiële verplichtingen voor de bouw. Immers, het definitieve bouwontwerp moet nog worden gemaakt. Wel zullen we u een concept financieringsvoorstel voorleggen om te peilen hoe de bereidheid onder de leden is voor het aangaan van verschillende financieringsvormen.

 

Onlangs zijn onze nieuwbouwplannen in de beeldvormende raad van de gemeente Goes besproken. De reacties van de verschillende raadsfracties waren positief en zelfs lovend te noemen. U kunt deze beeldvormende raad terugkijken via de volgende link. Bij agendapunt 4, vanaf minuut 1:26 komen wij aan bod.

 

Kijk hier de beelvormende raad terug: https://goes.raadsinformatie.nl/vergadering/1145130/Beeldvormende%20raad%2030-05-2024 

 

De agenda voor deze vergadering: v.v._Wolfaartsdijk_-_agenda_24_juni_extra_ledenvergadering.pdf

 

Wij zien u graag op maandag 24 juni!

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur v.v. Wolfaartsdijk

24,5,0,50,0
25,600,60,1,2000,5000,50,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,0,0,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
Lukasse dakbedekking
Boons Markt Wolphaartsdijk
LI Sports
Corstanje Assurantiën
De Zeeuwse Verzekeringen
DJL Handel en Onderhoud
ISM Makelaars
Kreekes Vis
Supermarkt de Koster Wolphaartsdijk
24,5,0,50,0
25,600,60,1,3000,5000,40,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,0,0,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
Bouwbedrijf De Delta
Supermarkt VeerseKreek
Kraakman
IKO BV
Zeeland Steel Center
Autoservice Jos Krijger