WebsiteBannerSindsV2

Update nieuwbouw mei 2024

Beste leden,

Hierbij een vervolg op het op 20 november 2023 geplaatste bericht inzake nieuwbouw en verduurzaming van onze (kleed)accommodatie. Inmiddels heeft het College van Burgemeester en Wethouders de Gemeenteraad van de Gemeente Goes officieel verzocht om gelden vrij te maken in de vorm van een gemeentelijke bijdrage en tevens om ons een renteloze lening te verstrekken voor de voorgenomen nieuwbouw. Tezamen met de reeds toegekende BOSA-subsidie moet dit het grootste gedeelte van de nieuwbouw financieren. In afwachting van het definitieve besluit van de Gemeenteraad, dit kan eind juni of uiterlijk na het zomer reces medio september 2024 zijn, proberen wij komende periode de begroting rond te krijgen. Voor het daadwerkelijk aangaan van verplichtingen, hebben we uiteraard goedkeuring van de leden (ALV) nodig. Wij plannen hiervoor zsm een datum. We hopen begin juli, uiterlijk medio september 2024, weer met een update te komen.

Met sportieve groet,

Bestuur V.V. Wolfaartsdijk  

24,5,0,50,0
25,600,60,1,2000,5000,50,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,0,0,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
Lukasse dakbedekking
Boons Markt Wolphaartsdijk
LI Sports
Corstanje Assurantiën
De Zeeuwse Verzekeringen
DJL Handel en Onderhoud
ISM Makelaars
Kreekes Vis
Supermarkt de Koster Wolphaartsdijk
24,5,0,50,0
25,600,60,1,3000,5000,40,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,0,0,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
Bouwbedrijf De Delta
Supermarkt VeerseKreek
Kraakman
IKO BV
Zeeland Steel Center
Autoservice Jos Krijger