Diverse zaken uit de bestuursvergadering van woensdag 28 augustus 2019:

 -Op vrijdag 1 november wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Aanvang: 19.30 uur.

-Op het 2e veld (kunstgrasveld) is de bestaande verlichting vervangen door LED-verlichting.

-Er is een MJOP (meerjaren onderhouds plan) opgesteld. Van te voren is er een inventarisatie gemaakt wat er de komende jaren moet/kan worden uitgevoerd. Het plan loopt vanaf 2019 tot 2029.

Namens het bestuur:

Sjako Schipper (secretaris)