WebsiteBannerSindsV2

Nieuws van het bestuur

Bestuursvergadering van woensdag 23 oktober 2019:

Bomen langs de 2 velden:

Aan de westzijde van de 2 velden staat een windscherm. Dit scherm van bomen is niet meer in goede staat. In overleg met de gemeente Goes zijn er diverse mogelijkheden bekeken. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om 2 meter achter het bestaande scherm nieuwe bomen te zetten. Deze te laten groeien tot een bepaalde hoogte en daarna het bestaande scherm van bomen te verwijderen. De nieuwe bomen kunnen dan herplant worden op de plaats van het huidige scherm. Helaas wil de eigenaar van het bouwland perceel niet mee werken. Gemeente kwam met een ander idee. Dit houdt in dat om en om een bestaande boom wordt weggenomen en op die plaats een nieuwe boom van een bepaalde hoogte wordt geplant. De bedoeling is om dit voor een bepaalde lengte te doen en te kijken of er meer last komt van de wind.

Namens het bestuur,

Sjako Schipper (secretaris)

24,5,0,50,0
25,600,60,1,2000,5000,50,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,0,0,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
Lukasse dakbedekking
Boons Markt Wolphaartsdijk
LI Sports
Corstanje Assurantiën
De Zeeuwse Verzekeringen
DJL Handel en Onderhoud
ISM Makelaars
Kreekes Vis
Supermarkt de Koster Wolphaartsdijk
24,5,0,50,0
25,600,60,1,3000,5000,40,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,0,0,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
Bouwbedrijf De Delta
Supermarkt VeerseKreek
Kraakman
IKO BV
Zeeland Steel Center
Autoservice Jos Krijger