Nieuws van het bestuur

Nieuws van het bestuur:

Er is een spelersjeugdraad opgericht. De 1e bijeenkomst was op 4 november 2019.

Het doel van de spelersraad is: Als club willen we graag weten welke verwachtingen er in brede zin leven onder de jeugdleden. De jeugdraad fungeert als klankbord. Door de jeugdleden zijn die avond diverse onderwerpen aangedragen.

-Filmavond voor jongeren organiseren;
-Spelers werven door inzet flyers;
-Trainingen krijgen van 1e elftal spelers;
-Uitleg krijgen over hoe je blessures voorkomt.

Kortom het begin is er. Het bestuur is erg blij met deze ontwikkelingen.

Rookbeleid:

Op verzoek van de jeugdcommissie is besloten om het roken op de accomodatie te verbieden tijdens jeugdwedstrijden. Wij hopen dat iedereen zich daar aan houdt.

Presentatiegids:

De presentatiegids is weer uit. Het is inmiddels het 10e jaar dat de gids verschijnt. Een compliment voor de samenstellers. Het is niet eenvoudig om dit elk jaar weer voor elkaar te krijgen. Er staan mooie verhalen in. Bijvoorbeeld het verhaal van Olivier Aertssen bij Ajax en van Kim Remijnse bij Sparta.

Onderhoud:
Door Harry Wisselink zijn weer diverse onderhoudswerken uitgevoerd:

-Wisselen borstels bij de kleedlokalen,verzakte tegels opnieuw gelegd, smeren deurscharnieren van de kantine, Quookerkraan in de keuken gerepareerd, massagetafel op hoogte vastgezet.

Namens het bestuur,

Sjako Schipper (secretaris)